Informace
Informace
Informace


BAZALA zdvihací zařízení s.r.o., Lučina 324, 739 39 Lučina

Společnost BAZALA zdvihací zařízení s.r.o. usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků neustálým uspokojováním jejich potřeb kvalitními službami a zbožím. Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý systém řízení jakosti.

Pro úspěšné udržování a zlepšování systému jakosti je stanovena následující politika jakosti:

  1. Veškeré naše snažení zaměřujeme na poskytování služeb a zboží v oboru prodej, montáž a servis zdvihacích zařízení a manipulační techniky jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.
  2. Protože naše služba a dodávané zboží můžou být jen tak kvalitní, jako lidé kteří jí provádějí a produkty, které do ní vstupují, klademe velký důraz na výběr pracovníků, na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a dodávané zboží.
  3. Usilujeme o dosažení stabilních jakostních parametrů našich služeb a dodávaného zboží a vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti a jakosti.
  4. Nejcennějším majetkem firmy je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Firma si váží tohoto bohatství a všestranně podporuje zvyšování odborné způsobilosti pracovníků plánovaným vzděláváním.
  5. Usilujeme o maximální pružnost při poskytování služeb a dodávání zboží.
  6. Systém jakosti ověřujeme pravidelnými prověrkami.

Za dosažení cílů jakosti odpovídá vedení společnosti.

Miroslav Bazala jednatelMapa stránek  |   © 2010 – 2012 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek
Firma je držitelem certifikátu ISO 9001:2016
Ochrana osobních údajů podle GDPR