Politika jakosti
Politika jakosti
Politika jakosti


BAZALA zdvihací zařízení s.r.o., Lučina 324, 739 39 Lučina

Společnost BAZALA zdvihací zařízení s.r.o. usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků neustálým uspokojováním jejich potřeb kvalitními produkty a službami. Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý systém managementu kvality.

Pro úspěšné udržování a zlepšování systému managementu kvality je stanovena následující Politika kvality:

  1. Vedení společnosti identifikovalo v rámci kontextu organizace všechny zainteresované strany, interní a externí aspekty, vyhodnotilo jejich významnost a jsou předmětem dalšího zlepšování.
  2. Veškeré naše snažení zaměřujeme na výrobu, prodej, montáž a servis zdvihacích zařízení a manipulační techniky a zámečnictví, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.
  3. Protože naše produkty mohou být jen tak kvalitní, jako lidé kteří je realizují a produkty, které do nich vstupují, klademe velký důraz na výběr spolupracovníků a na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a dodávané produkty.
  4. Usilujeme o dosažení stabilních kvalitativních parametrů našich produktů a vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti a kvality.
  5. Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců. Společnost si váží tohoto bohatství a všestranně podporuje zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců plánovaným vzděláváním.

Usilujeme o maximální pružnost při poskytování služeb a dodávání zboží. Vedení společnosti odpovídá za dosažení cílů kvality a systém managementu kvality ověřuje pravidelnými prověrkami.

Za dosažení cílů jakosti odpovídá vedení společnosti.

Miroslav Bazala jednatelMapa stránek  |   © 2010 – 2012 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek
Firma je držitelem certifikátu ISO 9001:2016
Ochrana osobních údajů podle GDPR